מחירים להרכבת חלק

מחירים להרכבת חלקים לא כולל החלק
המחירים תקפים לרוב המקרים הצעה תינתן במקום במקרה חריג

בדיקת מחשב ללא עלות
מסך – מחיר 59 ש"ח
מקלדת חיצונית – מחיר 59 ש"ח
מקלדת ללא מסגרת – מחיר 250 ש"ח
מאוורר – 150 ש"ח
כבל פלאט – 390 ש"ח
קונקטור טעינה עם כבל – מחיר 150 ש"ח
קונקטור טעינה הלחמה – מחיר 250 ש"ח
סוללה פנימית – מחיר 59 ש"ח
החלפת לוח אם – 250 ש"ח